Kdy se vyplatí podat daňové přiznání i zaměstnanci?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

V praxi se poměrně často vyskytují případy, kdy je pro zaměstnance velmi výhodné si podat sám daňové přiznání. V tomto případě bude mít totiž nárok na vrácení daně. V jakých případech? Jak vysoká může být „vratka“ daně?

Jestiže zaměstnanec ukončí během roku zaměstnání a po zbytek roku je v evidenci na úřadu práce, tak je vhodné si podat daňové přiznání za uplynulý rok. Zaměstnanec bude mít totiž nárok na vratku daně. Proč? Protože během roku se nestihla uplatnit v plné výši základní sleva na poplatníka ve výši 23 640 Kč. Během roku se v každém měsící uplatní pouze poměrná část slevy ve výši 1 970 Kč. Při podání daňového přiznání se však základní sleva na poplatníka nikdy nekrátí. Základní sleva na poplatníka za rok 2011 činí 23 640 Kč.

Praktický příklad

Pan Novotný ukončil pracovní poměr dohodou k 1. červenci 2011. Po zbytek roku byl v evidenci na úřadu práce. Při odchodu z práce obdržel pan Novotný „Potvrzení o zdanitelných příjmech od svého zaměstnavatele za období leden až červen 2011“. V daném „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ najde pan Novotný tyto důležité údaje:

- Základ daně 156 600 Kč (hrubá mzda za leden až červen ve výši 108 000 Kč + povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance na sociálním a zdravotním pojištění ve výši 48 600 Kč.

- Záloha na dani 9 960 Kč

Mimo základní slevu na poplatníka neuplatňuje pan Novotný žádnou slevu na dani z příjmu ani žádnou nezdanitelnou položku. Jak vysoká bude vratka na dani?

Výpočet daně

  • Základ daně: 156 600 Kč
  • Daň: 23 490 Kč (156 600 Kč × 15 %)
  • Daňová povinnost: 0 Kč (23 490 Kč – 23 640 Kč (základní sleva na dani) )
  • Zaplacené zálohy na dani: 9 960 Kč
  • Přeplatek na dani: 9 960 Kč (0 Kč – 9 960 Kč)

Finanční úřad tedy po předložení daňového přiznání vrátí panu Novotnému na dani z příjmu fyzických osob částku ve výši 9 960 Kč.

Další příklady, kdy podat daňové přiznání

  • Velmi často v praxi dochází k situaci, že maminka v průběhu roku je na mateřské dovolené. Zaměstnavatel pro ni však nemá práci. Po ukončení rodičovské dovolené tedy s ní ukončí pracovní poměr dohodou s tím, že ji vyplatí tříměsíční odstupné. Žena se tak v průběhu roku registruje na úřadu práce. Pokud nenastoupí do druhého zaměstnání, tak je příjem z odstupného jediným zdanitelným příjmem. Z tříměsíčního odstupného je přitom zaplacena „tříměsíční daň“ a je uplatněna pouze měsíční sleva na poplatníka ve výši 1 970 Kč (v roce 2011). V daňovém přiznání se uplatní sleva na poplatníka ve výši 23 640 Kč a vznikne nárok na vratku daně. Výše vratky, stejně jako v ukázkovém příkladě, závisí na výši sražené zálohy na daň z příjmu.
  • Na vratku daně se mohou těšit po podání daňového přiznání např. i studenti, kteří během roku pracovali pro více zaměstnavatelů a neuplatnili v plné výši základní slevu na dani z příjmu. Jestliže student vykonával brigádu (na základě dohody o pracovní činnosti, která zakládá účast na nemocenském pojištění) pouze u jednoho zaměstnavatele během léta, tak ho může požádat o provedení ročního zúčtování. Opět bude mít nárok na vratku daně.

Základní slevu uplatní důchodce i studenti

Slevu na poplatníka ve výši 23 640 Kč za rok 2011 uplatní v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování i pracující důchodci nebo studenti. U základní slevy na poplatníka se nesleduje počet měsíců. Zkrátka sleva na poplatníka se v plném rozsahu uplatní vždy. To je rozdíl oproti ostatním slevám na dani jako např. na invaliditu prvního a druhého stupně, invaliditu třetího stupně nebo slevu na studenta. Tyto slevy se uplatňují vždy za počet měsíců, ve kterých byla splněna zákonná podmínka.

Např. student ukončil střední školu maturitou v květnu 2011, udělá si poslední přiznání a do práce nastoupil od prvního září 2011. Při ročním zúčtování se uplatní základní sleva na poplatníka ve výši 23 640 Kč, přestože zaměstnanec pracoval pouze 4 měsíce a sleva na studenta za 8 měsíců (leden až srpen, po absolvování střední školy se až do srpna považuje absolvent za studenta) ve výši 2 680 Kč (335 Kč × 8 měsíců).

Petr Gola

Další články k tématu Zaměstnanci a daň

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí