Kalkulačka přídavků na děti do 31. 3. 2020

Přídavky na děti pobírají pouze rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima. Přídavky na děti tak nepobírají všechny rodiny s dětmi. Do rozhodného příjmu se započítávají příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, ale také peněžitý příspěvek v mateřství, rodičovský příspěvek nebo podpora v nezaměstnanosti. Případně vyplacený daňový bonus se do rozhodného příjmu nezapočítává.

O přídavky na děti se žádá na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce dle trvalého bydliště. O přídavky na děti je možné žádat kdykoliv během roku. K písemné žádosti se dokládají rovněž všechny rodinné příjmy (např. potvrzením od zaměstnavatele).

Výpočet

Výsledek

Životní minimum domácnosti 11990 Kč

Hranice příjmu pro přiznání přídavku na děti 28776 Kč

Přídavky na děti 1 720 Kč

Praktické

Populární na Dům financí

CMP