Poradna: Jak se počítá podpora v nezaměstnanosti pro důchod?

štítky Penze Poradna Sociální dávky čtení na 3 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jitka: Jsem v předdůchodovém věku a momentálně jsem na úřadu práce. Podporu v nezaměstnanosti přestanu pobírat v srpnu. Zajímalo by mě, jak se mi bude hodnotit evidence na úřadu práce po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. Nemám raději odejít do předčasného důchodu?

S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu i Vaši aktuální finanční situaci by samozřejmě bylo nejlepší, pokud by se Vám podařilo najít uplatnění na trhu práce a mít příjem ze zaměstnání. Měla byste vyšší aktuální příjem, zvyšovala byste si dobu pojištění pro budoucí výpočet starobního důchodu a následně byste odešla až do řádného starobního důchodu.

Hodnocení evidence na úřadu práce

Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává do doby pojištění ovlivňující budoucí důchodové nároky vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Zápočet evidence na úřadu práce po skončení nároku na podporu v nezaměstnanosti tedy záleží na Vašem konkrétním průběhu pojištění. Evidence na úřadu práce by se započítávala z 80 %.

Vyřešení pojistného vztahu evidencí na úřadu práce

V případě, že by se Vám nepodařilo najít pracovní uplatnění na trhu práce a neodešla jste do předčasného důchodu, tak i potom by bylo vhodné být v evidenci na úřadu práce. Pravděpodobně by se Vám započítávala do doby pojištění jako náhradní doba pojištění (záleží však na konkrétním průběhu pojištění, viz předchozí odstavec) a za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. A to i za období, kdy nenáleží podpora v nezaměstnanosti.

OBZP musí platit zdravotní pojištění ve výši 2552 Kč měsíčně

Vyřešení pojistného vztahu u příslušné zdravotní pojišťovny je přitom velmi důležité, neboť osoby bez zdanitelných příjmů si musí v letošním roce samy platit zdravotní pojištění ve výši 2552 Kč, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Nárok na sociální dávky není automatický

Jestliže byste byla v evidenci na úřadu práce po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti, potom by nebyla Vaše finanční situace jednoduchá. Pro přiznání sociálních dávek (např. příspěvku na bydlení) musí být splněny zákonné podmínky.

Odchod do předčasného důchodu

Když se rozhodnete po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti pro odchod do předčasného důchodu, potom počítejte s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Termín odchodu do předčasného důchodu je tedy vhodné dobře spočítat, aby kvůli pár dnům nebylo krácení zbytečně vyšší. Do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku a předčasní důchodci mají až do dosažení řádného důchodového věku omezenu valorizaci důchodu, když se jim zvyšuje pouze základní výměra důchodu. Navíc předčasní důchodci nemohou mít do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění.

Předdůchodci mají nárok na podporu v nezaměstnanosti

Jenom na doplnění uvádím, že při odchodu do předčasného důchodu nelze pobírat podporu v nezaměstnanosti, proto je vhodné případný odchod do předčasného důchodu naplánovat až po vyčerpání podpory v nezaměstnanosti. V případě pobírání předdůchodu z doplňkového penzijního spoření však pobírání podpory v nezaměstnanosti nic nebrání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí