Kalkulačka mateřské 2022

V naší kalkulačce si můžete vypočítat měsíční mateřskou v roce 2022. Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) se pobírá při splnění zákonných podmínek 28 týdnů.

Při výpočtu mateřské je základním vstupním údajem průměrná měsíční mzda za uplynulých 12 měsíců.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1266 Kč

První redukční hranice (do 1298 Kč, z 90 %) 1265,75 Kč

Druhá redukční hranice (od 1298 Kč do 1946 Kč, z 60 %) 0,00 Kč

Třetí redukční hranice (od 1946 Kč do 3892 Kč, z 30 %) 0,00 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1266 Kč

Peněžitá pomoc v mateřství

Denní mateřská 887 Kč

Měsíční mateřská (30 dní) 26 610 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí

CMP