Kalkulačka ošetřovného 2021

Zaměstnanci pečující o nemocné dítě (případně i nemocného dospělého člena domácnosti) mají nárok na ošetřovné, které je dávkou nemocenského pojištění. Výše nemocenského se odvíjí od hrubé mzdy. Ošetřovné se pobírá maximálně v rozsahu 9 kalendářních dní. Osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné 16 dní.

OSVČ nemají na ošetřovné nikdy nárok. Ošetřovné na nemocné dítě nemůže pobírat žena na mateřské nebo rodičovské dovolené. Na rozdíl od čerpání nemocenského není pro ošetřovné stanovená ochranná lhůta.

TIP! Spočítejte si i dlouhodobé ošetřovné

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1315,07 Kč

První redukční hranice (do 1182 Kč, z 90 %) 1063,80 Kč

Druhá redukční hranice (od 1182 Kč do 1773 Kč, z 60 %) 79,84 Kč

Třetí redukční hranice (od 1773 Kč do 3545 Kč, z 30 %) 0,00 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1144,00 Kč

Výsledek

Denní ošetřovné 687 Kč

Ošetřovné za dobu nemoci 6 183 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí