Poradna: Pět let na úřadu práce a důchod

štítky Penze Poradna Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Libuše: Za dva roky budu moci jít do důchodu, celkem jsem byla přes pět let v evidenci na úřadu práce, tak se chci zeptat, zdali z tohoto titulu pro mě plynou nějaké komplikace nebo důchodové sankce.

Pro přiznání starobního důchodu je nutné dosáhnout řádného důchodového věku a získat podmínku minimální doby pojištění. Pro přiznání řádného starobního důchodu je nutné splnit podmínku minimální doby pojištění v rozsahu 35 let.

Počítání doby pojištění

Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom mimo jiné patří péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek a právě evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu.

Důležitost konkrétního průběhu pojištění

V dotazu nepíšete období, kdy jste byla na úřadu práce a po jakou dobu Vám náležela podpora v nezaměstnanosti, tak Vám nejsem schopen jednoznačně říci, v jakém rozsahu se Vám započítá evidence na úřadu práce, proto níže odpovím obecně.

Hodnocení evidence na úřadu práce

Evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti a dále maximálně v rozsahu tří let po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, přičemž se toto období zjišťuje zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Závěrem

Pokud jste byla v evidenci na úřadu práce pět let a ostatní období máte kryto pojištěním ze zaměstnání či podnikání a ostatními náhradními dobami, tak byste měla podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu získat. Zda a v jakém rozsahu Vám „rozmělní“ evidence na úřadu práce průměrnou mzdu za odpracované roky, ze které se starobní důchod vypočítává, to záleží na tom, v jakém rozsahu se bude evidence na úřadu práce započítávat jako vyloučená doba pojištění. Vzhledem k tomu, že neznám detailně Váš průběh pojištění, tak to nejsem schopen říci.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí