Poradna: Z čeho budu žít, když mi nepřiznají důchod?

štítky Penze Poradna Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Lucie: Jsem v předdůchodovém věku a mám málo odpracovaných let, protože jsem se starala hlavně o rodinu, aby mohl manžel dělat kariéru. Když mi z důvodu neodpracovaných let nepřiznají důchod, tak z čeho budu žít?

Nárok na starobní důchod skutečně není automatický a pro přiznání starobního důchodu je nutné získat alespoň minimální dobu pojištění, která u řádného starobního důchodu činí 35 let.

Co se počítá do doby pojištění?

Do doby pojištění nutné pro přiznání starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek). Doporučuji Vám si nejdříve přesně spočítat Vaši dobu pojištění, a to včetně náhradní doby pojištění.

Nesplnění minimální doby pojištění

Pokud není splněna podmínka minimální doby pojištění, tak může být v některých případech řešením dopojištění chybějící doby pojištění formou dobrovolného důchodového pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je však legislativou omezena, takže možnost využití této varianty závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Pozdější odchod do důchodu

Při nedostatečné době pojištění může vzniknou nárok na starobní důchod později než při dosažení řádného důchodového věku. Dle § 29 zákona o důchodovém pojištění platí, že pojištěnec má nárok na starobní důchodtéž, jestliže získal dobu pojištění alespoň 20 let a dosáhl věku aspoň o 5 let vyšší, než je důchodový věk muže stejného ročníku narození.

Žádost o sociální dávky

V dotazu neuvádíte, zdali pracujete či nikoliv a jaká je Vaše příjmová a majetková situace. Zdali žijete s manželem, kterého jste podporovala v jeho pracovní kariéře či nikoliv. Z těchto důvodů Vám nejsem schopen říci, zdali splňujete podmínky pro přiznání některé ze sociálních dávek (např. příspěvku na bydlení). Podání žádosti o sociální dávky je bez poplatků a žádá se o jejich výplatu na úřadu práce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí