Kalkulačka otcovské 2021

Otcovská náleží po dobu jednoho kalendářního týdne během některého z prvních šesti týdnů od narození dítěte, přičemž termín si určuje otec dítěte. Podmínkou nároku na otcovskou je účast na pojištění.

Výše otcovské závisí na dosahovaném rozhodném příjmu, který je základním vstupním údajem, který je nutné do kalkulačky zadat.

Výpočet

První redukční hranice (do 1182 Kč, ze 100 %) 1182 Kč

Druhá redukční hranice (od 1182 Kč do 1773 Kč, z 60 %) 80 Kč

Třetí redukční hranice (od 1773 Kč do 3545 Kč, z 30 %) 0 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1262 Kč

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1315 Kč

Otcovská

Denní otcovská 884 Kč

Týdenní otcovská 6 188 Kč

Starší verze

Praktické

Populární na Dům financí