Kalkulačka přídavků na děti

Přídavky na děti pobírají pouze rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavky na děti tak nepobírají všechny rodiny s dětmi. Do rozhodného příjmu se započítávají příjmy ze zaměstnání nebo podnikání, ale také peněžitý příspěvek v mateřství, rodičovský příspěvek nebo podpora v nezaměstnanosti. Případně vyplacený daňový bonus se do rozhodného příjmu nezapočítává.

O přídavky na děti se žádá na předepsaném formuláři na místně příslušném úřadu práce dle trvalého bydliště. O přídavky na děti je možné žádat kdykoliv během roku. K písemné žádosti se dokládají rovněž všechny rodinné příjmy (např. potvrzením od zaměstnavatele).

Výpočet

Výsledek

Dospělí 5970 Kč

Nezaopatřené dítě ve věku do 6 let 1740 Kč

Nezaopatřené dítě od 6 let do 15 let 4280 Kč

Nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let 0 Kč

Životní minimum domácnosti 11990 Kč

Hranice příjmu pro přiznání přídavku na děti 28776 Kč

Přídavky na děti 1 720 Kč

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí