Souběžné příjmy a důchod

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Mnozí občané mají v některých měsících souběžné příjmy. Jak se v takových případech vypočítává důchod?

Do jednotlivých ročních vyměřovacích základů, ze kterých se následně vypočítává osobní vyměřovací základ pro výpočet důchodu, vstupují všechny příjmy, ze kterých bylo v daný rok odvedeno sociální pojištění. V případě práce pro dva zaměstnavatele současně tedy do ročního vyměřovacího základu vstupují příjmy od obou zaměstnavatelů. Práce pro dva zaměstnavatele má pozitivní vliv na budoucí výpočet starobního důchodu, protože v takovém případě zaplatí zaměstnanec více na sociálním pojištění.

Praktický příklad – Hlavní zaměstnání a zkrácený úvazek

Zaměstnanec Filip v roce 2022 pracoval pro zaměstnavatele X na hlavní pracovní poměr a ještě pro zaměstnavatele Y na zkrácený úvazek. Z obou zaměstnání bylo panu Filipovi během roku odváděno oběma zaměstnavateli sociální pojištění a ještě navíc oba zaměstnavatelé za pana Filipa sociální pojištění platili. Roční vyměřovací základ za rok 2022 bude tedy součtem ročních hrubých mezd od obou zaměstnavatelů.

Praktický příklad – Přivýdělek na DPP

Paní Aneta si během roku ke svému zaměstnání na plný úvazek u zaměstnavatele A přivydělávala ještě nepravidelně na dohodu o provedení práce u zaměstnavatele B. Z hrubé mzdy u zaměstnavatele A bylo paní Anetě vždy odvedeno sociální pojištění. Z dohody o provedení práce však již sociální pojištění placeno nebylo, neboť hrubá odměna byla ve všech měsících 10000 Kč a méně a nezakládala účast na pojištění. Z dohody o provedení práce se odvádí sociální pojištění pouze v těch měsících, kdy je hrubá odměna 10001 Kč a více. Hrubé odměny z dohody o provedení práce do limitu tedy nemají žádný vliv na budoucí výpočet starobního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí