Které odpracované roky ovlivňují důchod?

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Měsíční částku důchodu neovlivňují příjmy ani v posledních pěti ani v posledních deseti letech před odchodem do důchodu, hodnotí se mnohem delší období. Jaké?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 vstupují do výpočtu starobního důchodu příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021. Kdo bude odcházet do starobního důchodu v roce 2023, tomu se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2022. Příjmy, ze kterých se sociální pojištění nezaplatilo, nemají na výši státního důchodu žádný vliv.

Praktický příklad

Paní Hana měla během celého svého produktivního života vysoké pasivní příjmy z kapitálového majetku a z nájmu. Z těchto příjmů se však nikdy neplatilo sociální pojištění, a proto nebudou mít tyto příjmy vliv na měsíční částku starobního důchodu paní Hany.

Každý rok má stejný vliv

Jednotlivé roční vyměřovací základy mají při výpočtu starobního důchodu stejný vliv. Není pravdou, že příjmy v posledních letech před odchodem do důchodu mají větší váhu. S ohledem na výpočet starobního důchodu jsou na tom stejně lidé, kteří měli vysoké příjmy na začátku pracovní kariéry i lidé, kteří měli nejvyšší příjmy na konci pracovní kariéry.

Zprůměrování příjmů

Ze všech rozhodných příjmů se vypočte osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Dřívější příjmy se při výpočtu starobního důchodu přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Vzhledem ke zprůměrování příjmů za dlouhé období, při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 za 36 let, to znamená, že několik příjmově lepších let nebo několik příjmově horších let ovlivní měsíční částku starobního důchodu méně, než se na první pohled zdá.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí