Dobrovolná platba důchodového pojištění

štítky Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Mezery v pojištění jsou pro budoucí výpočet státního důchodu nepříjemné, proto si někteří občané platí dobrovolné důchodové pojištění. Jak vysoká je měsíční platba?

Pro přiznání starobního důchodu musí být získána alespoň minimální doba pojištění, která dle aktuálně platné legislativy činí 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán na účet, dosažení řádného důchodového věku nestačí.

Proč nemít mezery v pojištění?

S ohledem na budoucí výpočet důchodu je tedy vhodné minimalizovat mezery v pojištění, kdy není placeno sociální pojištění z příjmu, a přitom toto období není hodnoceno jako náhradní doba pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek). Každá mezera v pojištění snižuje získanou dobu pojištění a současně „rozmělňuje“ osobní vyměřovací základ (průměrnou hrubou měsíční mzda za odpracované roky), ze které se starobní důchod počítá.

Včasné podání přihlášky

Zpětné dopojištění je legislativou omezeno, proto je potřeba případnou přihlášku k dobrovolnému důchodovému pojištění podat včas. Přihláška k dobrovolnému důchodovému pojištění se podává na místně příslušné OSSZ. V roce 2022 činí minimální měsíční platba na dobrovolném důchodovém pojištění 2724 Kč.

Maximální vyměřovací základ

Sociální pojištění se odvádí pouze do limitu. Z hrubé mzdy nebo vyměřovacího základu nad strop se již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ je stanoven pouze pro výpočet sociálního pojištění. Daň z příjmu fyzických osob i zdravotní pojištění se odvádí z libovolně vysokých příjmů. Pro rok 2022 činí maximální vyměřovací základ 1867728 Kč. Z částky nad maximální vyměřovací základ neplatí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Petr Gola

Další články k tématu Sociální pojištění

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí