Přepočet dřívějších příjmů pro důchod

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Pro důchodové účely je nutné vypočítat mzdu za odpracované roky. Ale jak, když díky inflaci mají příjmy v jednotlivých letech jinou reálnou hodnotu? Koeficienty hrají při výpočtu důchodu velmi důležitou roli.

Pokud by se při výpočtu starobního důchodu dřívější příjmy nepřepočítaly, potom by výši důchodu ovlivnily téměř výhradně příjmy v posledních letech před odchodem do starobního důchodu. Reálná hodnota příjmů před 20 lety je v současnosti výrazně nižší, inflace by je pro důchodové účely znehodnotila. Jednotlivé roční příjmy se však přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Hodnota koeficientů je pro každý rok odlišná a pro každý výpočtový rok se stanovují nové koeficienty.

Roční koeficienty

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se přepočítací koeficienty postupně snižují z hodnoty 13,1279 (touto částkou se násobí roční příjem za rok 1986) po hodnotu 1,0000 (touto hodnotou se násobí roční příjem za rok 2021).

Hodnotí se hrubá mzda

U zaměstnanců jsou roční vyměřovací základy součtem jejich hrubých měsíčních mezd, tedy částek, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Do důchodové výpočtové formule tedy nevstupuje čistá mzda ani superhrubá mzda. Z těchto dvou částek se totiž sociální pojištění nevypočítávalo.

Praktický příklad

Pan Milan má roční vyměřovací základ za rok 1995 ve výši 150000 Kč a za rok 2015 potom 300000 Kč. Pan Milan odejde v prosinci 2022 do starobního důchodu. Pro výpočet důchodu je rok 1995 pro pana Milana důležitější, neboť přepočtený roční příjem má hodnotu 714225 Kč, zatímco za rok 2015 má přepočtený roční příjem hodnotu 429870 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí