Stejná hrubá mzda, ale rozdílná čistá mzda

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Z důvodu uplatnění rozdílných daňových slev a daňového zvýhodnění na děti se může čistá mzda dvou zaměstnanců se stejně vysokou hrubou mzdou citelně lišit. Podívejme se, jak vysoký může být rozdíl v praktickém příkladu.

Zaměstnancům je z hrubé mzdy odvedeno vždy sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdě) a zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy). Při výpočtu povinného pojistného se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Na výpočet povinného pojistného nemá vliv rodinná situace ani počet vychovávaných dětí. Rozdílná je však situace u daně z příjmu fyzických osob, kde lze mimo slevu na poplatníka (2570 Kč), na kterou mají nárok všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani, uplatnit i další daňové slevy, např. na studenta (335 Kč). Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti, na první dítě (1267 Kč), na druhé dítě (1860 Kč) a na třetí dítě (2320 Kč).

Praktický příklad

Čistou mzdu si vypočítáme u tří zaměstnanců, kteří mají všichni hrubou mzdu 35000 Kč. První uplatňuje pouze slevu na poplatníka, druhý na poplatníka a na studenta a třetí na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti. Jak vysokou budou mít čistou mzdu?

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění je ve všech třech případech stejný. Zdravotní pojištění činí 1575 Kč (35000 Kč × 4,5 %) a sociální pojištění 2275 Kč (35000 Kč × 6,5 %).

  • Čistá mzda v prvním případě je 28470 Kč, protože daň z příjmu činí 2680 Kč (35000 Kč × 15 % – 2570 Kč).
  • Čistá mzda v druhém případ je 28805 Kč, neboť daň z příjmu činí 2345 Kč (35000 Kč × 15 % – 2570 Kč – 335 Kč).
  • Čistá mzda ve třetím případě bude 31597 Kč, protože na dani z příjmu se nezaplatí nic, a dokonce vzniká nárok na daňový bonus 447 Kč, neboť daňové zvýhodnění na dvě děti 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč) je vyšší o tuto částku, než daň z příjmu, která činí 2680 Kč (35000 Kč × 15 % – 2570 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí