Jak se liší zdanění mezd?

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zaměstnanci je z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Zdanění je v Česku mírně progresivní, kdy zaměstnanci s vyšší hrubou mzdou zaplatí více na přímých daních. Jak vysoké je v Česku zdanění?

Sazba sociálního pojištění činí 6,5 % z hrubé mzdy, sazba zdravotního pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a daň z příjmu 15 % z hrubé mzdy (z hrubé měsíční mzdy nad 155644 Kč se odvádí 23% sazba daně z příjmu). Při výpočtu daně z příjmu se uplatňují daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok. Základ daně se zaokrouhluje na stokoruny nahoru. Každý zaměstnanec má nárok na slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč. Níže si vypočítáme zdanění u různých mezd při uplatnění pouze slevy na poplatníka.

1) Minimální mzda = 16200 Kč

Z hrubé mzdy je sraženo zdravotní pojištění 729 Kč (16200 Kč × 4,5 %), sociální pojištění 1053 Kč (16200 Kč × 6,5 %). Čistá mzda je tedy 14418 Kč (16200 Kč – 729 Kč – 1053 Kč). Efektivní zdanění je tak 11 %. Daň z příjmu se neplatí, protože sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu.

2) Medián mezd = 31923 Kč

Z hrubé mzdy je sraženo zdravotní pojištění 1437 Kč (31923 Kč × 4,5 %), sociální pojištění 2075 Kč (31923 Kč × 6,5 %) a daň z příjmu 2230 Kč (32000 Kč × 15 % – 2570 Kč). Čistá mzda je tedy 26181 Kč. Efektivní zdanění je 18 %.

3) Průměrná mzda = 37929 Kč

Z hrubé mzdy je sraženo zdravotní pojištění 1707 Kč (37929 Kč × 4,5 %), sociální pojištění 2075 Kč (37929 Kč × 6,5 %) a daň z příjmu 3130 Kč (38000 Kč × 15 % – 2570 Kč). Čistá mzda je 30626 Kč. Efektivní zdanění je 19,3 %.

4) Nadstandardní mzda = 100000 Kč

Z hrubé mzdy je sraženo zdravotní pojištění 4500 Kč (100000 Kč × 4,5 %), sociální pojištění 6500 Kč (100000 Kč × 6,5 %) a daň z příjmu 12430 Kč (100000 Kč × 15 % – 2570 Kč). Čistá mzda je 76570 Kč. Efektivní zdanění je 23,4 %.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP