Kdy je čistá mzda vyšší než hrubá mzda?

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou mohou v případě uplatnění daňového zvýhodnění na děti obdržet na účet dokonce vyšší čistou mzdu, než mají sjednanou hrubou mzdu se zaměstnavatelem. Podívejme se na praktický příklad.

Vždy jeden z rodičů může uplatnit při výpočtu čisté mzdy daňové zvýhodnění na děti. Měsíční částka daňového zvýhodnění na první dítě činí 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí 2320 Kč. Pokud je celková částka daňového zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak náleží nárok na daňový bonus právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

Povinné pojistné se nesnižuje

Na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá počet vychovávaných dětí vliv. Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou zaplatí na povinném pojistném stejně vysokou částku, bez ohledu na jejich rodinnou situaci. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění rovněž nemá vliv, zdali zaměstnanec pracuje pro jednoho nebo pro dva zaměstnavatele.

Praktický příklad

Paní Karolína má hrubou mzdu 27000 Kč a uplatňuje při výpočtu čisté mzdy daňové zvýhodnění na tři děti v celkové částce 5447 Kč (1267 Kč + 1860 Kč + 2320 Kč).

  • Na sociálním pojištění je paní Karolíně sraženo z hrubé mzdy 1755 Kč (27000 Kč × 6,5 %) a na zdravotním pojištění potom 1215 Kč (27000 Kč × 4,5 %).
  • Na dani z příjmu však nezaplatí paní Karolína nic, a ještě obdrží daňový bonus ve výši 3967 Kč (1480 Kč – 5447 Kč), právě o tuto částku je vyšší daňové zvýhodnění na děti než vypočtená daň z příjmu. Daň z příjmu se vypočítala následovně: 27000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2570 Kč. Celková čistá mzda paní Karolíny činí 27997 Kč (27000 Kč – 1215 Kč – 1755 Kč + 3967 Kč) a je o 997 Kč vyšší než hrubá mzda.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí