Dvoustránkové a čtyřstránkové daňové přiznání

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Daňovou povinnost za rok 2021 je možné splnit na dvoustránkovém nebo čtyřstránkovém daňovém formuláři. Kdo může vyplňovat kratší daňové přiznání?

Pouze dvoustránkové daňové přiznání za rok 2021 mohou podávat pouze daňoví poplatníci, kteří měli v loňském roce zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti. V ostatních případech je nutné vyplnit vždy standardní čtyřstránkové daňové přiznání. Oba daňové formuláře lze stáhnout z webových stránek Finanční správy, dvoustránkové daňové přiznání má číslo 255405/D a čtyřstránkové daňové přiznání má číslo 255405.

Dva zkrácené úvazky – dvoustránkové přiznání

Pan Jiří pracoval v roce 2021 pro dva zaměstnavatele současně na zkrácené úvazky. Z obou zaměstnání byla tedy panu Jiřímu odvedena zálohová daň z příjmu. Pan Jiří tedy nemohl požádat ani jednoho zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a má povinnost za rok 2021 si sám podat daňové přiznání. Důvodem je právě skutečnost, že alespoň v jednom měsíci roku 2021 měl příjem od dvou zaměstnavatelů současně podléhající zálohové dani z příjmu. Pan Jiří má pouze příjmy ze závislé činnosti, a proto může vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

Zaměstnanec s příjmem z nájmu – čtyřstránkové přiznání

Zaměstnanec Luboš má pravidelný příjem z nájmu, který za rok 2021 činí 94000 Kč. Pan Luboš má tedy povinnost si za rok 2021 sám podat daňové přiznání. Vzhledem k příjmům z nájmů dle § 9 zákona o dani z příjmu musí pan Luboš vyplnit standardní čtyřstránkový daňové přiznání. Daňové přiznání musí podat i zaměstnanci, kteří mají zdanitelný příjem za rok 2021 i ze samostatné výdělečné činnosti dle § 7 zákona o dani z příjmu, z kapitálových příjmů dle § 8, z nájmu dle § 9 a ostatních daňových příjmů dle § 10 vyšší než 6000 Kč, což je právě případ pana Luboše.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí