Příloha číslo jedna daňového přiznání

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

První přílohu daňového přiznání vyplňují všichni daňoví poplatníci, kteří v roce 2021 měli příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Nerozhoduje přitom, zdali byla vykonávána hlavní nebo vedlejší činnost.

Do přílohy číslo jedna daňového přiznání se uvádí příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti a vypočítá se daňový základ dle § 7, která se následně uvede na druhou stránu daňového přiznání. Na výpočet dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti nemá vliv, zdali byla v roce 2021 vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost, tato skutečnost ovlivňuje pouze výpočet sociálního a zdravotního pojištění.

Spolupracující osoba

Daňové přiznání musí vyplňovat i spolupracující osoba, která má daňové povinnosti jako ostatní osoby samostatně výdělečně činné. Při výkonu spolupráce se v příloze číslo jedna uvádí převedená částka příjmů a výdajů. Obě částky se vypočítají příslušným určeným shodným procentem.

Způsob stanovení dílčího daňového základu

Výdaje ze samostatné výdělečné činnosti je možné uvést ve skutečné výši nebo vypočítat výdajovým paušálem, sazba výdajového paušálu se přitom liší v závislosti na vykonávané činnosti a činí 80 %, 60 %, 40 % nebo 30 %. Způsob stanovení výdajů musí být v příloze číslo jedna daňového přiznání uveden.

Dílčí základ daně dle § 7 se uvádí do přehledů

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti je nutné vyplnit nejenom přiznání k dani z příjmu fyzických osob, ale i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou OSSZ. Základním údajem, který se do přehledů uvádí je právě dílčí základ daně ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze závislé činnosti, kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní zdanitelné příjmy se do přehledů neuvádí.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí