Daňový bonus v invalidním důchodu

štítky Daně Penze čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zejména příjemci invalidního důchodu prvního a druhého stupně během pobírání invalidního důchodu pracují nebo podnikají. Mohou čerpat daňový bonus?

Finančně vyjít pouze s invalidním důchodem prvního a druhého stupně je náročné, proto řada příjemců invalidního důchodu pracuje nebo podniká. Výdělečně činní invalidní důchodci mají pochopitelně nárok na všechny daňové slevy a daňové odpočty jako ostatní daňoví poplatníci. V případě, že je uplatňované daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak mají nárok na daňový bonus.

Nutnost dodržení ročních příjmů

Přiznání invalidního důchodu však nesnižuje podmínky na dosažení vlastního rozhodného příjmu pro čerpání daňového bonusu. Nárok na roční daňoví bonus tedy mají invalidní důchodci s vlastními ročními rozhodnými příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti ve výši 6násobku minimální mzdy. Za rok 2021 je nutné mít vlastní rozhodné příjmy alespoň ve výši 91200 Kč, za celý kalendářní rok 2022 bude nutné mít vlastní rozhodné příjmy alespoň ve výši 97200 Kč.

Daňová sleva na invaliditu

Příjemci invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně mají při výpočtu měsíční čisté mzdy nebo čisté odměny nárok na uplatnění slevy na invaliditu ve výši 210 Kč a invalidní důchodci třetího stupně na slevu na invaliditu ve výši 420 Kč.

Praktický příklad

Pan Jaroslav pobírá invalidní důchod I. stupně a má hrubou měsíční mzdu 20000 Kč. Při výpočtu čisté mzdy uplatňuje daňové zvýhodnění na dceru. Vypočtená daň z příjmu je 3000 Kč (20000 Kč × 15 %). Daňové slevy činí 2530 Kč (2320 Kč + 210 Kč). Daň z příjmu po slevách tedy 470 Kč (3000 Kč – 2530 Kč). Daňové zvýhodnění na dceru činí 1267 Kč, proto má pan Jaroslav nárok na daňový bonus v částce 797 Kč (1267 Kč – 470 Kč). V roce 2022 to bude 1047 Kč, protože se pro příští rok zvyšuje o 250 Kč měsíční sleva na poplatníka.

Petr Gola

Další články k tématu Daňový bonus

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí