Vyšší daňový bonus v roce 2022

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Daňoví poplatníci, kteří pobírají v roce 2021 daňový bonus, ho budou mít při stejné mzdě nebo stejném zisku příští rok vyšší. O kolik? Co je důvodem?

Pro rok 2022 se zvyšuje roční sleva na poplatníka z 27840 Kč na 30840 Kč. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka při výpočtu měsíční čisté mzdy v poměrné výši, v roce 2021 tedy v částce 2320 Kč a v roce 2022 v částce 2570 Kč. Zvýšení slevy na poplatníka bude mít za následek i zvýšení daňového bonusu daňových poplatníků daňových poplatníků, kteří daňový bonus pobírají.

Daňové zvýhodnění na děti beze změny

Roční daňové zvýhodnění na první dítě za celý kalendářní rok 2021 činí 15204 Kč, na druhé dítě potom 22320 Kč a na třetí a další dítě již 27840 Kč. Částka ročního daňového zvýhodnění na děti se pro rok 2022 nemění. Ke zvýšení daňového zvýšení na druhé a další děti došlo pro celý kalendářní rok 2021.

Příklad) Porovnání výše daňového bonusu

Živnostnice Jitka má za rok 2021 hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) ve výši 380000 Kč. Při výpočtu roční daně z příjmu fyzických osob uplatňuje daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dceru.

  • Roční daň z příjmu fyzických osob činí 42000 Kč (280000 Kč × 15 %).
  • Roční sleva na poplatníka potom 27840 Kč.
  • Daňové zvýhodnění na dceru 15204 Kč. Za rok 2021 nezaplatí živnostnice Jitka nic na dani z příjmu, a ještě obdrží daňový bonus ve výši 1044 Kč. Právě o tuto částku je vyšší daňové zvýhodnění na dceru (15204 Kč) než daň z příjmu po slevě na poplatníka (14160 Kč).

Při stejně vysokém hrubém zisku obdrží živnostnice Jana za rok 2022 daňový bonus ve výši 4044 Kč. Daňové zvýhodnění bude rovněž 15204 Kč, ale vypočtená daň z příjmu po slevě 11160 Kč (42000 Kč – 30840 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Daňový bonus

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí