Nutné příjmy pro roční daňový bonus za rok 2021

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Možnost čerpat roční daňový bonus může pouze daňový poplatník s rozhodnými příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti nad limit.

Pro možnost čerpat roční daňový bonus je nutné mít roční příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu lednu daného roku. Za celý rok 2021 je tedy nutné mít rozhodné příjmy alespoň ve výši 91200 Kč (15200 Kč × 6). Daňové zvýhodnění by měl tedy vždy uplatňovat ten z rodičů, který má dostatečně vysoké rozhodné příjmy rozhodné příjmy.

Příjmy z pracovních dohod se počítají

Mezi příjmy ze závislé činnosti patří nejenom mzda ze zaměstnání na klasickou pracovní smlouvu na plný nebo zkrácený úvazek, ale rovněž odměny plynoucí z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

Praktický příklad 1) Příjmy z nájmu

Paní Veronika má po celý rok 2021 pouze pasivní příjmy z nájmu ze zděděných nemovitostí. Přestože vypočtená daň z příjmu je nižší než daňové zvýhodnění na děti, tak nemůže paní Veronika čerpat daňový bonus, neboť nemá rozhodné příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti nad požadovaný limit.

Praktický příklad 2) Práce po část roku

Samoživitelka Karolína pracovala během roku 2021 pouze šest měsíců. V každém měsíci však měla hrubou mzdu 30000 Kč. Paní Karolíně vznikne nárok na roční daňový bonus, neboť její posuzované příjmy jsou nad limit a vypočtená roční daň z příjmu bude nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na dceru.

Petr Gola

Další články k tématu Daňový bonus

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí