Sazby daně z příjmu v roce 2022

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Většina příjmů daňových poplatníků podléhá v Česku 15% sazbě daně z příjmu. Zvýšené 23% sazbě daně podléhají pouze vysoké příjmy. Zdanění pro rok 2022 bude nižší z důvodu zvýšení slevy na poplatníka.

V Česku je zavedeno progresivní zdanění, kdy s rostoucím příjmem stoupá v procentním vyjádření i daň z příjmu fyzických osob. Hlavním důvodem je uplatňování slevy na poplatníka, kdy na tuto daňovou slevu mají nárok všichni daňoví poplatníci. Druhým důvodem je existence dvou daňových sazeb.

Zvýšení slevy na poplatníka

Roční sleva na poplatníka v roce 2022 bude činit 30840 Kč, za celý rok 2021 to bylo 27840 Kč. Z důvodu zvýšení slevy na poplatníka zaplatí daňoví poplatníci při stejném daňovém základu méně na dani z příjmu. Zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu v poměrné výši, za rok 2022 tedy v částce 2320 Kč.

Praktický příklad

Zaměstnanec Josef má hrubou mzdu 20000 Kč a uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka. Měsíční daň z příjmu bude v roce 2022 činit 680 Kč (20000 Kč × 15 % – 2320 Kč). Efektivně tedy 3,4 % (680 Kč: 20000 Kč).

Zaměstnanec Radim má hrubou mzdu 60000 Kč a uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka. Měsíční daň z příjmu bude v roce 2022 činit 6680 Kč (60000 Kč × 15 % – 2320 Kč). Efektivně tedy 11,3 % (6680 Kč: 60000 Kč).

Daňové sazby v roce 2022

Za rok 2022 se bude z daňového základu do 1867728 Kč odvádět 15% daň z příjmu fyzických osob a z daňového základu nad 1867728 Kč potom 23% daň z příjmu fyzických osob. Při výpočtu měsíční zálohy na dani z příjmu pro příjmy ze závislé činnosti bude vyšší daňové sazbě podléhat hrubá mzda nad 155644 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Daně ze mzdy v roce 2022

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí