Svatba během roku a daně

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V případě, že druhý z manželů má vlastní rozhodné příjmy nižší než 68 tisíc Kč, potom lze v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku (manžela). Jak je to v případě uzavření manželství během roku?

Sleva na manželku (manžela) činí 24840 Kč, podmínkou je právě vlastní rozhodný roční příjem druhého z manželů do 68 tisíc Kč. Do vlastního příjmu se počítají všechny příjmy, mimo příjmy taxativně vyjmenované v zákoně o dani z příjmu.

Mezi rozhodné příjmy nepatří např. dávky státní sociální podpory, státní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky na stavební spoření, stipendium, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou osobu nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči. V případě, že je druhý z manželů držitelem průkazu ZTP/P, tak se daňová slevy zvyšuje na dvojnásobek.

Nemocenská a podpora v nezaměstnanosti se počítá

Mezi taxativně vyjmenovanými příjmy, které se nezapočítávají, nejsou tedy uvedeny nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti nebo státní důchody. To tedy znamená, že se mezi rozhodné příjmy počítá i mateřská nebo invalidní důchod. V praxi tedy nejčastěji na slevu na manželku (manžela) dosáhnou manželské páry, kde jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek, který se jako dávka státní sociální podpory do limitu nepočítá.

Svatba během roku

Jestliže dojde k uzavření manželství během roku, potom se sleva na manželku (manžela) uplatní v poměrné výši, poprvé za měsíc, kdy trvalo manželství k prvnímu dni daného měsíce.

Příklad

Tomáš žil s přítelkyní, která pobírá po celý rok 2021 jenom rodičovský příspěvek, na psí knížku až do 24. září, kdy vstoupili do svazku manželského. V ročním zúčtování daně za rok 2021 bude moci pan Tomáš uplatnit slevu na manželku pouze ve výši 6210 Kč (24840 Kč: 12 měsíců × 3 měsíců), tedy za říjen až prosinec 2021.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí