Zaměstnanci a povinné pojistné

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Z hrubé mzdy je zaměstnancům mzdovou účetní sráženo sociální a zdravotní pojištění. Na výpočet povinného pojistného přitom nemá vliv počet dětí ani žádné jiné daňové slevy.

I v roce 2022 bude činit sazba zdravotního pojištění placeného zaměstnancem 4,5 % z hrubé mzdy a sazba sociálního pojištění 6,5 % z hrubé mzdy. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění se neuplatňují žádné slevy ani odpočty, proto dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou odvedenou na povinném pojistném stejně vysokou částku.

Praktický příklad

Zaměstnanec Jan má hrubou mzdu 37400 Kč a nemá žádné dítě, kolega Jakub má rovněž hrubou mzdu 37400 Kč a má dvě děti. Daňové zvýhodnění na děti sníží panu Jakubovi pouze daň z příjmu fyzických osob na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění nemá vliv. Zaměstnanci Janovi i Jakubovi je tedy sraženo na sociálním pojištění 2431 Kč (37400 Kč × 6,5 %) a na zdravotním pojištění 1683 Kč (37400 Kč × 4,5 %).

Práce pro dva zaměstnavatele a pojistné

V případě práce pro dva zaměstnavatele současně se odvádí sociální pojištění a zdravotní pojištění z obou zaměstnání. Na výpočet sociálního pojištění ani zdravotního pojištění nemá vliv, u kterého zaměstnavatele je podepsáno prohlášení k dani nebo u kterého zaměstnavatele je vyšší hrubá mzda.

Limit pro platbu sociálního pojištění

Zdravotní pojištění se odvádí během roku z jakkoliv vysoké hrubé mzdy. Pro platbu sociálního pojištění je však stanoven maximální vyměřovací základ. Jakmile zaměstnanec během roku dosáhne limitu, tak mu již není sociální pojištění z hrubé mzdy sráženo. Naposledy je zaměstnanci sociální pojištění z hrubé mzdy sraženo za měsíc, ve kterém bylo stropu dosaženo. Pro rok 2022 činí maximální vyměřovací základ 1867728 (za rok 2021 je ve výši 1701168 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Daně ze mzdy v roce 2022

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí