Limit pro neplacení daně z příjmu

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Daň z příjmu fyzických osob nemusí platit všichni daňoví poplatníci, roční daňová povinnost je vždy nulová do rozhodného příjmu, který se pro příští rok zvyšuje. Do jaké částky se neplatí roční daň z příjmu?

Při výpočtu roční daně z příjmu fyzických osob se vždy uplatňuje daňová sleva na poplatníka, bez ohledu na to, zdali se roční daň z příjmu vypočítává v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za zaměstnancem nebo v daňovém přiznání. Roční sleva na poplatníka za rok 2021 činí 27840 Kč. Na roční slevu na poplatníka mají v plném rozsahu nárok všichni daňoví poplatníci.

Nulová daň z příjmu za rok 2021

Sleva na poplatníka snižuje daň z příjmu fyzických osob až do nuly. Daňoví poplatníci, kteří uplatní za rok 2021 pouze slevu na poplatníka a žádnou jinou daň z příjmu nebo daňové zvýhodnění, neplatí na dani z příjmu nic až do ročního daňového základu ve výši 185600 Kč. Při takto vysokém daňovém základu je vypočtená daň z příjmu právě 27840 Kč (185600 Kč × 15 %) a sleva na poplatníka ji sníží do nuly.

Nulová daň z příjmu za rok 2022

Pro rok 2022 se daňová sleva na poplatníka zvyšuje na 30840 Kč. Z tohoto důvodu tedy stoupne i limit pro daňový základ, kdy bude roční daň z příjmu fyzických osob nulová. Při uplatnění pouze základní slevy na poplatníka se nebude daň z příjmu fyzických osob za rok 2022 platit až do daňového základu ve výši 205600 Kč. Při tomto základu daně z příjmu bude vypočtená daň z příjmu 30840 Kč (205600 Kč × 15 %), tedy ve výši právě slevy na poplatníka.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí