Měsíční daňový bonus v roce 2022

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak vzniká nárok na daňový bonus. Podívejme se na praktické výpočty v roce 2022.

V příštím roce bude činit měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je daňové zvýhodnění dvojnásobně vysoké. Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a pokud je vyšší než tato daň, tak se na dani z příjmu nezaplatí nic, a ještě se od státu peníze na účet dostanou formou daňového bonusu právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

Praktický příklad

Paní Renáta má hrubou mzdu 24000 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. V roce 2022 tedy nebude platit nic na dani z příjmu fyzických osob, ale naopak bude dostávat daňový bonus ve výši 1847 Kč. Vypočtená daň z příjmu činí totiž 1280 Kč (24000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka 2320 Kč). Daňové zvýhodnění na dvě děti je 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč). Daňový bonus v částce 1280 Kč je následně rozdílem mezi daňovým zvýhodněním ve výši 3127 Kč a vypočtenou daní z příjmu ve výši 1280 Kč.

Měsíční daňové bonusy se nevrací

Za celý kalendářní rok mají nárok na daňový bonus daňoví poplatníci s rozhodnými příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti ve výši alespoň šestinásobku minimální mzdy. Zaměstnanci čerpající daňový bonus, kteří však pracují pouze po část roku a uplatňují tedy daňové zvýhodnění pouze v některých měsících, však v případě nižšího ročního rozhodného příjmu obdržené měsíční daňové bonusy nevrací.

Neomezená částka daňového bonusu

Při splnění zákonných podmínek není částka daňového bonusu v roce 2022 omezena ani při výpočtu měsíční čisté mzdy ani při výpočtu roční daňové povinnosti. Tato legislativní úprava je výhodná oproti předchozí zákonné úpravě pro rodiče s nižšími příjmy s více dětmi nebo dětmi mající průkaz ZTP/P.

Petr Gola

Další články k tématu Daně ze mzdy v roce 2022

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP