Výdělek a sirotčí důchod

štítky Penze Studium přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Příjemci sirotčího důchodu si mohou samozřejmě ke svému důchodu přivydělat. Možnosti výdělku se však liší, zdali se jedná o denní studium nebo dálkové či kombinované studium.

Během řádného denního studia si mohou příjemci sirotčího důchodu libovolně přivydělat a o svůj sirotčí důchod nepřijdou. Mohou tedy pracovat na standardní pracovní smlouvu, zkrácený úvazek, pracovní dohody nebo podnikat, přičemž výše příjmu není rozhodující.

Omezení u dálkového studia

Při dálkovém či kombinovaném studiu však mohou mít příjemci sirotčího důchodu pouze příjem, který nepodléhá odvodům na sociálním pojištění. V opačném případě by jim totiž výplata sirotčího důchodu nenáležela. Dálkoví studenti pobírající sirotčí důchod si mohou tedy přivydělat jako zaměstnanci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč a méně, dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3499 Kč a méně. Na zkrácený úvazek nemohou pracovat, neboť ze zkráceného úvazku se sociální pojištění odvádí vždy, bez ohledu na výši hrubé měsíční mzdy.

Praktický příklad

Student VŠ Michal pobírá sirotčí důchod, přičemž studuje dálkovou formou. Michal přitom pracuje pro tři zaměstnavatele, pro každého na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10000 Kč. Limit pro neplacení sociálního pojištění se posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť. Student Michal tedy neplatí sociální pojištění ani z jedné odměny a splňuje zákonnou podmínku pro nárok na sirotčí důchod.

Výdělek neovlivní výši sirotčího důchodu

Při denním studiu mohou mít příjemci sirotčího důchodu i příjem, ze kterého platí sociální pojištění. Výše jejich mzdy nebo odměny přitom nemá vliv na částku sirotčího důchodu. Z důvodu pravidelného výdělku, ze kterého je placeno sociální pojištění, tedy nedochází ke zvýšení sirotčího důchodu. Sirotčí důchod se zvyšuje všem příjemcům každoročně z důvodu valorizace.

Petr Gola

Další články k tématu Sirotčí důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP