Kdy náleží sirotčí důchod?

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod, jestliže jsou splněny podmínky, které se během let postupně zjednodušovaly a aktuálně bývá přiznán sirotčí důchod v naprosté většině případů.

Dle zákona o důchodovém pojištění má na sirotčí důchod nárok, zemře-li a) rodič (osvojitel) dítěte nebo b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby

Uvedená zemřelá osoba však musí ke dni úmrtí pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnit podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod nebo zemřít následkem pracovního úrazu.

Minimální nároky na dobu pojištění

V případě, že rodič starší 28 let nepobíral ke dni úmrtí starobní nebo invalidní důchod, potom je potřebná doba pojištění splněna, jestliže získal dobu pojištění alespoň v rozsahu jednoho roku v období posledních deseti let před úmrtím, rodiče starší 38 let splní zákonnou podmínku ohledně doby pojištění při získání doby pojištění alespoň v rozsahu dvou let v posledních dvaceti letech.

Nejdéle náleží sirotčí důchod do 26 let

Při splnění některé ze zákonných podmínek, v praxi tedy studia, lze sirotčí důchod pobírat nejdéle do 26 let. Pokud však sirotek začne např. již po ukončení střední školy pracovat, potom se mu přestane sirotčí důchod vyplácet. Do 26 let se tedy sirotčí důchod nevyplácí automaticky.

Jak je to v případě rozvodu?

Zatímco vdovský (vdovecký) důchod náleží pouze po zemřelém manželovi (manželce) a případný rozvod znamená nemožnost po bývalém manželovi (manželce) v budoucnu pozůstalostní důchod dostávat, tak na nárok na sirotčí důchod nemá rozvod rodičů vliv a nerozhoduje, se kterým rodičem trávil sirotek více času.

Petr Gola

Další články k tématu Sirotčí důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP