Jak stoupá průměrný důchod v ČR?

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Dům financí

Vzhledem ke konstrukci výpočtu starobního důchodu se státní starobní důchody liší méně než mzdy. Přiznaný starobní důchod se každoročně zvyšuje díky valorizaci. Podívejme se, jak šel čas s průměrným důchodem.

Výpočtová formule starobního důchodu je každý rok odlišná, jednotlivé parametry ovlivňující výši státního důchodu se mění v závislosti na vývoji ekonomiky. Každoročně jsou tedy rozdílné koeficienty zohledňující inflaci, kterými se přepočítávají dosažené rozhodné příjmy v produktivním věku. Přiznaný státní důchod se však nepobírá ve stejné výši trvale. Státní důchody se každý rok automaticky valorizují.

Průměrný důchod i při nižších příjmech

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňují nejenom příjmy, ze kterých bylo v rozhodných letech zaplaceno sociální pojištění, ale i získaná doba pojištění. Např. při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 ovlivňují měsíční částku starobního důchodu příjmy v letech 1986 až 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že částku důchodu výrazně ovlivňuje i doba pojištění, tak v praxi dochází k situaci, že i lidé s nižšími příjmy mohou mít při získané nadprůměrné době pojištění průměrný důchod, a naopak lidé s nadprůměrnou mzdou mohou mít při minimální době pojištění podprůměrný důchod.

Vývoj průměrného důchodu

Dle údajů ČSSZ činil průměrný sólo starobní důchod k prvnímu čtvrtletí letošního roku 15351 Kč. Z průměrného důchodu se přitom neplatí sociální pojištění, zdravotní pojištění ani daň z příjmu. V posledních letech průměrný sólo starobní důchod významně stoupl, vždyť:

  • k 31. 12. 2020 činil průměrný sólo starobní důchod 14479 Kč
  • k 31. 12. 2019 byl průměrný sólo starobní důchod 13468 Kč
  • k 31. 12. 2018 činil průměrný sólo starobní důchod 12418 Kč
  • k 31. 12. 2017 byl průměrný sólo starobní důchod 11850 Kč

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí