Dopočet do minima u zkráceného úvazku

štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zkrácený úvazek v praxi často upřednostňují studenti, penzisté nebo maminky na rodičovské dovolené. Hrubá mzda může být u zkráceného úvazku nižší než 15200 Kč. Jak se potom liší výpočet zdravotního pojištění?

U státních pojištěnců, což jsou např. právě zmínění penzisté, studenti nebo maminky na rodičovské dovolené, se výpočet zdravotního pojištění provádí vždy ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako u ostatních pojištěnců. U zaměstnanců je minimálním vyměřovacím základem minimální měsíční mzda platná pro práci na plný úvazek, což v roce 2021 je částka 15200 Kč.

Dopočet do minima

U zaměstnanců, kteří pracují na zkrácený úvazek a přitom nejsou současně státními pojištěnci, se tedy v praxi provádí dopočet do minima, kdy zaměstnavatelé odvádí na zdravotním pojištění vždy 9 % z hrubé mzdy zaměstnance a dopočet do částky 2052 Kč (15200 Kč × 13,5 %) jde na vrub zaměstnance. To znamená, že tito zaměstnanci zaplatí efektivně zdravotním pojištění více, než právě 4,5 %, jak si vypočteme v praktických příkladech.

Příklad 1)

Penzista Jaroslav pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 13000 Kč. Na zdravotním pojištění je mu zaměstnavatelem sraženo 585 Kč (13000 Kč × 4,5 %), zaměstnavatel platí na zdravotním pojištění 1170 Kč (13000 Kč × 9 %).

Příklad 2)

Zaměstnanec Jakub pracuje na zkrácený úvazek a pro účely placení zdravotního pojištění není státním pojištěncem. Hrubou mzdu má rovněž 13000 Kč. Zaměstnavatel zaplatí na zdravotním pojištění 1170 Kč (13000 Kč × 9 %). Panu Jakubovi je však na zdravotním pojištění sraženo jeho zaměstnavatelem 882 Kč (2052 Kč – 1170 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Práce na zkrácený úvazek

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP