Průměrná mzda a důchod

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Výpočtová formule starobního důchodu se každoročně mění. Jak vysoký důchod bude mít občan přiznaný v roce 2021, jestliže dostává průměrnou mzdu?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2021 závisí měsíční částka přiznaného starobního důchodu, stejně jako v minulých letech, na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Meziročně se opětovně zvýšily redukční hranice při výpočtu redukovaného osobního vyměřovacího základu (tj. průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě). Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všechny penze stejně vysokou a v roce 2021 dosahuje 3550 Kč.

Jak se liší výše důchodu?

Průměrná hrubá měsíční mzda za první čtvrtletí roku 2021 činila 35285 Kč. V případě, že osobní vyměřovací základ, tj. průměrná hrubá měsíční mzda za hodnocené roky v současné hodnotě, činí právě 35285 Kč, tak se může měsíční důchod lišit o stokoruny až tisícikoruny. Jak je to možné? Důvodem je získání rozdílně vysoké doby pojištění. Každý ukončený rok pojištění výrazně ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu. Níže si vypočítáme řádný starobní důchod u osobního vyměřovacího základu ve výši 35285 Kč dle různě vysoké doby pojištění, výpočet je proveden dle legislativy roku 2021. Pro přiznání starobního důchodu je přitom nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let.

 • 35 let pojištění = 14426 Kč
 • 36 let pojištění = 14737 Kč
 • 37 let pojištění = 15047 Kč
 • 38 let pojištění = 15358 Kč
 • 39 let pojištění = 15669 Kč
 • 40 let pojištění = 15979 Kč
 • 41 let pojištění = 16290 Kč
 • 42 let pojištění = 16601 Kč
 • 43 let pojištění = 16912 Kč
 • 44 let pojištění = 17222 Kč
 • 45 let pojištění = 17533 Kč
 • 46 let pojištění = 17844 Kč

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP