Stejná hrubá mzda a rozdílná čistá mzda

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zaměstnanci pracující za stejnou hrubou mzdu mohou mít v praxi rozdílně vysokou čistou mzdu. Za odvedenou práci tedy dostávají na účet jinou částku. Jak je to možné?

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňují daňové slevy a případně daňové zvýhodnění na děti. Daň z příjmu fyzických osob se tedy může lišit v závislosti na životní a rodinné situaci zaměstnance. Pokud nemá zaměstnanec u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, tak nemůže při výpočtu daně z příjmu vůbec daňové slevy uplatnit. Prohlášení k dani je možné mít podepsáno jenom u jednoho zaměstnavatele. Všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani mají potom nárok na slevu na poplatníka ve výši 2320 Kč. Pro uplatnění dalších daňových slev (např. na studenta, invaliditu) musí být splněny zákonné podmínky. Daňové zvýhodnění na děti potom může uplatnit pouze jeden z rodičů.

Výpočet pojistného je vždy stejný

Na sociálním pojištění je zaměstnanci sraženo mzdovou účetní 6,5 % z hrubé mzdy a na zdravotním pojištění potom 4,5 % z hrubé mzdy. Současně zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 9 % na zdravotním pojištění 24,8 % na sociálním pojištění. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění potom nemá vliv, zdali je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani nebo kolik dětí zaměstnanec vychovává.

Praktický příklad

Tři zaměstnanci – Michal, Martin a David mají stejně vysokou hrubou mzdu ve výši 40000 Kč. Na sociálním a zdravotním pojištění v souhrnu odvedou všichni stejně a z hrubé mzdy je jím sraženo 4400 Kč (40000 Kč × 11 %). Na dani z příjmu však odvedou rozdílné částky. Pan Michal nemá podepsané prohlášení k dani, protože ho má podepsané u svého hlavního zaměstnavatele (pracuje pro dva zaměstnavatele současně). Pan Martin uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka a pan David uplatňuje slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na syna (ve výši 1267 Kč).

Pan Martin tedy zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 6000 Kč (40000 Kč × 15 %), pan Martin 3680 Kč (40000 Kč × 15 % – 2320 Kč) a pan David 2413 Kč (40000 Kč × 15 % – 2320 Kč – 1267 Kč).

Na bankovní účet obdrží tedy pan Martin 29600 Kč, pan Martin 31920 Kč a pan David 33187 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí