Předdůchod nezvyšuje dobu pojištění

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Měsíční částka starobního důchodu, řádného nebo předčasného, závisí nejenom na výši příjmů v rozhodném období, ale i na získané době pojištění. Jak je to v případě čerpání předdůchodu?

Měsíční částka starobního důchodu vypočteného v roce 2021 závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Přitom platí, že čím vyšší osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod.

Výpočet osobního vyměřovacího základu

Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, přičemž se počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2020, kdy dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci.

Doba pojištění

Do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky se započítávají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění doby pojištění, mezi které patří např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Doba čerpání předdůchodu však mezi náhradní dobu pojištění nepatří. Předdůchodce čerpající pouze naspořené peníze z doplňkového penzijního spoření, tedy získá nižší dobu pojištění, než kdyby pracoval až do dosažení řádného důchodového věku.

Starobní důchod nemůže být stejně vysoký

Při čerpání předdůchodu tedy není státní důchod stejně vysoký jako v případě práce až do dosažení řádného důchodového věku. S touto skutečností je tedy potřeba počítat při plánování čerpání předdůchodu. Předdůchod chrání před krácením důchodu z důvodu volby předčasného důchodu, ale nezabrání získání nižší doby pojištění.

Petr Gola

Další články k tématu Předdůchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí