Nespokojenost se mzdou je vhodné řešit aktivně

štítek Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci mají v Česku, stejně jako v ostatních zemích světa, za stejnou či velmi podobou vykonávanou práci vyšší mzdu než jiní. Mzdy se liší u jednotlivých firem, v jednotlivých regionech i z jiných důvodů (např. zkušeností, zastupitelností zaměstnance).

Finančně nespokojeni zaměstnanci mají v praxi několik možností, jak dále pokračovat, přičemž první dvě řešení nejsou dobrá a aktivní přístup, tj. jednání se zaměstnavatelem nebo hledání nové práce jsou dobrým řešením.

• Být nadále naštvaní, což se samozřejmě negativně promítá i v pracovních vztazích s kolegy, nadřízenými zaměstnanci nebo zákazníky a může být následně i důvodem pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

• Podat nepromyšlenou výpověď a být následně v evidenci na úřadu práce, přičemž však podpora v nezaměstnanosti náleží pouze po omezenou dobu. Podpůrčí doba pro nárok na podporu v nezaměstnanosti u zaměstnanců mladších 50 let je pouze 5 měsíců. Pokud sám zaměstnanec podá výpověď, tak mu nenáleží odstupné.

• Promluvit si se zaměstnavatelem o svém přínosu pro firmu a zkusit si domluvit sjednání vyšší mzdy. Jednání o mzdě je potřeba chápat jako obchod. Zaměstnanci, kteří se cítí finančně nedoceněni vzhledem ke své vykonávané práci, by si tedy na jednání se zaměstnavatelem měli připravit dostatečně přesvědčivé argumenty, proč si zaslouží vyšší mzdu. Měli by vystihnout své silné stránky, poukázat na dosažené pracovní úspěchy a vést konstruktivní debatu.

• Dělat svoji práci nadále svědomitě a pečlivě, ale současně si hledat na trhu práce nové zaměstnání s vyšším mzdovým ohodnocením. V případě ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance je potřeba počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. V případě, že zaměstnanec však odváděl pro zaměstnavatele kvalitní práci, tak je poměrně velká šance, že mu zaměstnavatel vyjde vstříc a ukončí pracovní poměr rychleji vzájemnou dohodou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí