Konec dolaru jako rezervní měny?

štítky Koronavirus Měnová politika čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Známý investor Stanley Druckenmiller v rozhovoru pro americký televizní kanál CNBC prohlásil, že dolar překročil hranici, ze které není možné se vrátit. Důvěra v dolar je podlomena, což v dlouhodobém horizontu bude mít za následek zbavovaní se dolaru jako světové rezervní měny.

Jak je skutečné vytvořené bohatství?

Můžeme si myslet, že státní dluh nebude nikdy zaplacen, což je dnes případ všech vyspělých ekonomik. Musíme odečíst velikost dluhu za daný rok od růstu HDP. Tím dostaneme reálnou hodnotu objemu vytvořených věcí a služeb. Pokud tuto metodu uplatníme na americkou ekonomiku, dojdeme k závěru, že už od 80 let americká ekonomika má klesající tendenci co se týče reálných hodnot, protože je ve strukturálním deficitu. Tento směr koronavirus ještě zrychlí, a ani v roce 2022 tak USA nebudou výrazně snižovat deficit svého dluhu. Avšak někdo by mohl namítnout, že v moderní ekonomií se dluhy nemusí splácet. Dá se namítnout, že dluhy se nemusí vždy splácet. Ale v momentě, kdy je dluh vytvořen už za něj někdo platí. Abychom to lépe pochopili, musíme si připomenout, že existují dva druhy dluhů: vnější a vnitřní.

Nezaplatit vnější dluh věřitelům

V tomto případě se jedná většinou o státní dluh koupený jiným státem. Pokud by došlo k nezplacení tohoto dluhu odrazilo by se na důvěře ve vlastní peníze a tím pádem by daná měna oslabovala. V extrémním případě nezaplacení dluhu může vést k ekonomickým sankcím či dokonce k válce.

Neplatit vnitřní dluh

V rámci jedné země nezplacení dluhu znamená, že věřitel špatně investoval svůj kapitál. Tím pádem země zchudne. Normálně by důsledkem měla být rostoucí úroková sazba, protože risk těchto půjček je větší. Jenomže to se neděje, dnes úroková sazba je přímo určena centrálními bankami. Řečeno jednoduše, když nikdo nechce za současných podmínek půjčit na nízký úrok USA a nebo EU, tak centrální banky půjčují sami sobě. Nízká úroková sazba je ve skutečností daní za vlastnění kapitálu. Jelikož se však jedná o daň, kterou parlament neodhlasoval, je to dle Stanley Druckenmillera nedemokratická daň. Tímto krokem je podkopán demokratický základ ekonomie. A když nevěříme v ekonomické základy dané země, měna bude zákonitě oslabovat.

Matěj Široký

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí