Daňové povinnosti předdůchodce

štítky Daně Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

I předdůchodci mohou mít zdanitelné příjmy a potom mají povinnost podávat daňové přiznání a při výkonu samostatné výdělečné činnosti i přehledy o příjmech a výdajích.

V praxi mají předdůchodci nejčastěji zdanitelné příjmy formou nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Příjem z nájmu mohou mít předdůchodci libovolně vysoký a musí ho vždy zdanit. Příjem z nájmu se uvádí do daňového přiznání a je potřeba vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. Výdaje pro příjmy z nájmu je možné uplatnit ve skutečné výši nebo výdajovým paušálem. Příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu nepodléhá platbě na sociálním a zdravotním pojištění.

Samostatná výdělečná činnost

Předdůchodci mohou vykonávat i samostatnou výdělečnou činnost během pobírání vlastních naspořených peněz ze své smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. V takovém případě musí odevzdat nejenom daňové přiznání, ale i přehledy o příjmech a výdajích pro Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Platí tedy nejenom daň z příjmu, ale i sociální pojištění a zdravotní pojištění.

Přivýdělek po část roku

Někteří předdůchodci si přivydělávají pouze po část roku, zpravidla na některou z pracovních dohod. V takovém případě nevyužijí během roku v plném rozsahu slevu na poplatníka a za předpokladu, že je jim z pracovních dohod odvedena nějaká daň z příjmu fyzických osob během roku, tak po podaném daňovém přiznání obdrží odvedenou daň z příjmu fyzických osob zpět. V některých případech v plném rozsahu, v jiných alespoň v částečném rozsahu, konkrétní částka závisí na výši odvedené daně během roku a poměrné výši slevy na poplatníka uplatněné během roku. Za celý rok 2021 náleží sleva na poplatníka ve výši 27840 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí