Termín pro odevzdání přehledu pro OSSZ za rok 2020

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávaly v loňském roce samostatnou výdělečnou činnost, musí odevzdat na místně příslušné OSSZ přehled o příjmech a výdajích za rok 2020.

Termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 na Okresní správě sociálního zabezpečení byl legislativou z důvodu epidemie koronaviru prodloužen. Bez sankcí je možné odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 až do 30. 6. 2021, podmínkou je však uhrazení případného vypočteného nedoplatku v přehledu o příjmech a výdajích do stejného termínu.

Zpracování daňového přiznání poradcem

Osoby samostatně výdělečně činné, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, mají termín pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 do 2. 8. 2021.

Výkon SVČ po část roku

Některé OSVČ v loňském roce vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost pouze v některých měsících, např. z důvodu zahájení samostatné činnosti během roku 2020 nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti během roku 2020. I tyto OSVČ pochopitelně musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, a to bez ohledu na skutečnost, zdali je vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost.

Včasné a řádné úhrady

Platba sociálního pojištění je pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost povinnou daní, přičemž není možné se ze systému sociálního pojištění odhlásit. Při opožděných platbách nebo úhradách v nižší částce vzniká penále, které činí 0,05 % denně z dlužného pojistného, proto by byly všechny OSVČ věnovat dostatek pozornosti placení sociálního pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí