Předdůchod není státní důchod

štítky Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Řádný starobní důchod nebo předčasný důchod vyplácí stát. V předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření. Nárok na předdůchod nemá každý.

Zájemci o předdůchod musí mít na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření dostatečně vysoké úspory. Pro získání všech výhod musí měsíční částka předdůchodu činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Předdůchod je možné pobírat nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku a musí se pobírat nejméně dva roky. Není však rozhodující, zdali je žadatel o předdůchod zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou nebo kolik let odváděl ze svého příjmu sociální pojištění.

Smlouva o penzijním připojištění

Občané, kteří v minulosti uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění, kteří chtějí čerpat předdůchod, musí svoji smlouvu převést na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o jednoduchou administrativní záležitost. V současnosti již není možné smlouvu o penzijním připojištění uzavřít, zájemci o penzijní spoření si mohou uzavřít již jen smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, kterou však mohou přizpůsobit svému investičnímu profilu.

Zdravotní pojištění je placeno státem

Za příjemce předdůchodu platí zdravotní pojištění stát, v evidenci své zdravotní pojišťovny jsou vedeni jako státní pojištěnci. Současně se doba pobírání předdůchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění a případný nulový příjem podléhající sociálnímu pojištění tedy nerozmělní osobní vyměřovací základ za všechny hodnocené roky a nedojde tedy ke snížení osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy za odpracované roky). Doba předdůchodu tedy nesnižuje hodnocené příjmy pro výpočet starobního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí