Poradna: Zdravotní problémy a žádný invalidní důchod

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Dům financí

Jitka (45 let): Moje kamarádka má velké zdravotní problémy a přitom nemá nárok na pobírání invalidního důchodu. Takové situaci nerozumím, můžete mi to vysvětlit?

Pro přiznání invalidního důchodu musí být splněny tři základní podmínky:

  • O invalidní důchod je nutné si požádat (někteří občané se mylně domnívají, že veškeré žádosti ohledně invalidního důchodu za ně vyřídí automaticky ošetřující lékař).
  • Žadateli o invalidní důchod je přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně posudkovým lékařem.
  • Žadatel o invalidní důchod získal alespoň minimální dobu pojištění dobu pojištění, která se liší dle věku.

Nesplnění doby pojištění

V praxi tedy může dojít k situaci, že žadatel o invalidní důchod je sice invalidním, ale z důvodu nezískání minimální doby pojištění nemůže dostávat invalidní důchod na účet. Minimální doby pojištění se liší dle věku a občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Občané starší 38 let, kteří nesplňují podmínku doby pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech, získají minimální dobu pojištění, když získají 10 let pojištění v posledních 20 letech. Dle zaslaných údajů v dotazu tedy předpokládám, že Vaše kamarádka nemůže dostávat invalidní důchod na účet právě z důvodu nezískání alespoň minimální doby pojištění.

Dobrovolné důchodové pojištění

V některých případech může být řešením zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Legislativou je však zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění omezena a záleží na konkrétním průběhu pojištění, zdali lze této možnosti využít. Na doplnění uvádím, že minimální měsíční dobrovolné důchodové pojištění placené v roce 2021 činí 2482 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí