Daňové přiznání pouze při příjmech ze zaměstnání

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V praxi musí daňové přiznání podávat v některých případech i zaměstnanci s příjmy pouze ze zaměstnání. V takovém případě mohou použít zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

O roční zúčtování daně nemohou zaměstnavatele požádat např. zaměstnanci pracující v některém měsíci roku pro dva zaměstnavatele současně, pokud jim z obou zaměstnání byla odvedena zálohová daň z příjmu, zaměstnanci mající povinnost platit za rok 2020 solidární daň nebo zaměstnanci, kteří požadují vrácení zaplacené srážkové daně z dohod o provedení práce. Tito všichni zaměstnanci si musí sami podat daňové přiznání.

Dvoustránkový daňový formulář

Při příjmech pouze ze závislé činnosti za rok 2020 je možné použít zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. Vyplnění tohoto růžového formuláře je výrazně jednodušší než standardního čtyřstránkového formuláře s příslušnými přílohami. Na první straně daňového formuláře se uvádí kontaktní údaje, daňové přiznání se podepíše a případně uvede bankovní účet pro zaslání daňového přeplatku.

Na druhé straně daňového přiznání se uvedou všechny zdanitelné příjmy ze závislé činnosti za rok 2020 od všech zaměstnavatelů, daňové slevy, daňové zvýhodnění a daňové odpočty, na které má daňový poplatník nárok. Následně se daň vypočte a uvedou se přílohy, které je potřeba k daňovému přiznání dodat. Každý zaměstnanec musí minimálně k daňovému přiznání přiložit potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele (zaměstnavatelů).

Praktický příklad

Paní Gabriela měla za rok 2020 hrubou mzdu ve výši 1950000 Kč. Za uplynulý rok podléhá 7% solidární dani hrubá mzda nad 1672080 Kč. Kdo má povinnost platit solidární daň, ten si musí sám podat daňové přiznání. Paní Gabriela nemůže tedy požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí si sama podat za rok 2020 daňové přiznání. K vyplnění si vyžádá od svého zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech a vyplní dvoustránkový daňový formulář.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí