Daňové slevy zaměstnance za rok 2020

štítky Daně Školkovné Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V ročním zúčtování daně uplatní mzdová účetní všechny daňové slevy, na které má zaměstnanec nárok a které doloží. Z důvodu uplatnění slevy na manželku a školkovného vznikne nárok na daňovou vratku.

Zaměstnanci, kteří pro zaměstnavatele pracovali po celý kalendářní rok 2020, uplatňovali slevu na poplatníka při výpočtu čisté měsíční mzdy v poměrné výši. Stejně tak slevu na studenta (4020 Kč za rok), invaliditu prvního a druhého stupně (2520 Kč za rok), invaliditu třetího stupně (5040 Kč za rok) nebo průkaz ZTP/P (16140 Kč za rok). Uplatnění těchto slev v ročním zúčtování daně v takových případech nemá vliv na snížení daňové povinnosti, neboť v plném rozsahu se tyto daňové slevy čerpali během roku při výpočtu měsíčních daňových záloh. Jiná situace je ovšem u slevy na manželku a školkovného. Tyto dvě daňové slevy se totiž uplatňují až za celý kalendářní rok.

Sleva na manželku (24840 Kč za rok)

Sleva na manželku (manžela) činí 24840 Kč a na tuto roční daňovou slevu vzniká nárok, pokud manželka (manžel) měla (měl) vlastní rozhodné příjmy nižší než 68 tisíc Kč za rok 2020. Nárok na slevu je potřeba doložit, zpravidla čestným prohlášením. Pokud je manželka (manžel) držitelkou (držitelem) průkazu ZTP/P, potom náleží daňová sleva dvojnásobně vysoká. Pro čerpání této daňové slevy není přitom rozhodující, kolik let trvá manželství nebo zdali manželé spolu vychovávají děti. Při uzavření manželství během roku se sleva uplatní v poměrné výši, poprvé za měsíc, kdy manželství trvalo k prvnímu dni daného měsíce.

Školkovné

Za rok 2020 činí maximální školkovné 14600 Kč na každé dítě. Na dvě děti je možné čerpat školkovné až ve výši 29200 Kč. Mzdové účetní je nutné doručit příslušné potvrzení od školky. Školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů a to i na prvňáčka, který chodil do školky pouze v první polovině loňského roku. Školkovné, stejně jako ostatní daňové slevy, snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů fyzických osob.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí