Bývalý zaměstnanec a daně

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Roční zúčtování daně může zaměstnavatel provést nejenom za současné zaměstnance, ale při splnění zákonných podmínek i za bývalé zaměstnance, kteří např. odešli do starobního důchodu.

Jestliže nemá bývalý zaměstnanec povinnost sám si podat daňové přiznání, potom může za něj bývalý zaměstnavatel provést roční zúčtování daně, pokud o to bývalý zaměstnanec požádá. Zaměstnavatel tedy neprovede za bývalého zaměstnance roční zúčtování automaticky, bývalý zaměstnanec si musí požádat.

Praktický příklad

Pan Karel pracoval více než 10 let u zaměstnavatele XY. Od 1. října 2020 je však pan Karel v řádném starobním důchodu. Pan Karel měl během roku 2020 pouze mzdu od zaměstnavatele XY a následně řádný starobní důchod. Pan Karel tedy nemá povinnost si sám podat daňové přiznání za rok 2020 a může požádat bývalého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Tento krok se panu Karlovi vyplatí, neboť po provedeném ročním zúčtování daně obdrží daňovou vratku, za tři měsíce, kdy nevyužil měsíční daňovou slevu na poplatníka ve výši 6210 Kč (2070 Kč × 3 měsíce).

Praktický příklad

Studentka Lucie pracovala v prvních šesti měsících roku 2020 současně pro dva zaměstnavatele na zkrácený úvazek. Od července je pouze studentkou a nemá žádné příjmy. Studentka Lucie nemůže ani jednoho z bývalých dvou zaměstnavatelů požádat o roční zúčtování daně, neboť má sama povinnost podat za rok 2020 daňové přiznání. Daňoví poplatníci, kteří měli alespoň v některém měsíci roku 2020 příjem od dvou zaměstnavatelů současně, a byla jim z obou mezd odvedena zálohová daň z příjmu, si musí sami podat daňové přiznání. Studentka Lucie měla pouze příjmy ze závislé činnosti, a proto může použít dvoustránkový daňový formulář. K vyplnění daňového formuláře bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí