Daňové odpočty zaměstnance za rok 2020

štítky Daně Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Za rok 2020 si může zaměstnanec snížit roční daň z příjmu fyzických osob o nezdanitelné položky. Které to jsou?

Nezdanitelné položky (daňové odpočty) jsou uvedeny v § 15 zákona o dani z příjmu. Při splnění zákonných podmínek si může tedy snížit zaměstnanec daň z příjmu o: dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, zaplacené příspěvky na životní pojištění, členské příspěvky zaplacené odborové organizaci, úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.

Co platí o daňových odpočtech?

Žádnou z nezdanitelných položek nelze uplatnit během roku, to znamená, že v žádném měsíci si nemohl zaměstnanec snížit měsíční zálohu na daň z příjmu fyzických osob. Všechny nezdanitelné položky se uplatní až za celý kalendářní rok. Nezdanitelné položky snižují roční daňový základ, nesnižují tedy přímo vypočtenou daň z příjmu, tak jako daňové slevy. Co to znamená? Každá tisícikoruna daňového odpočtu znamená daňovou úsporu 150 Kč (15 % z 1000 Kč).

Mzdové účetní je nutné doručit doklady

Pro zohlednění daňových odpočtů v ročním zúčtování daně je nutné všechny nároky mzdové účetní donést. V praxi se jedná např. o potvrzení penzijní společnosti, banky nebo pojišťovny. Příslušné instituce zasílají tato potvrzení automaticky začátkem roku. Jiná situace je např. u darů nebo zaplacení zkoušek, v těchto případech je potřeba si na tuto skutečnost pamatovat již během roku a příslušné doklady si schovat a následně začátkem února předložit mzdové účetní.

Každý z manželů si snižuje daň z příjmu

V případě manželů si každý plní své zákonné povinnosti zvlášť, pouze u odpočtu úroků z úvěru může při splnění zákonných podmínek uplatnit v plném rozsahu jeden z manželů, u ostatních nezdanitelných položek však nikoliv. To znamená, že např. manžel si nemůže snížit svojí roční daňovou povinnost o vklady na smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo životním pojištění manželky.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí