Co je dobré vědět o smlouvě na dobu určitou?

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Mnozí zaměstnavatelé sjednávají se svými zaměstnanci nejdříve smlouvu na dobu určitou, zpravidla jednoho roku.

Pokud není v pracovní smlouvě výslovně sjednána doba trvání pracovního poměru, potom pracovní poměr trvá na dobu neurčitou. Smlouva na dobu určitou je pro zaměstnavatele výhodná zejména v tom, že má dostatek času detailně poznat přínos zaměstnance pro firmu a pokud není zaměstnavatel s pracovním výkonem zaměstnance dostatečně spokojen, potom mu jednoduše neprodlouží pracovní smlouvu a uplynutím času pracovní poměr zanikne.

Praktický příklad

Zaměstnankyni Aleně skončí pracovní poměr ke konci srpna. Přestože je paní Alena těhotná, tak uplynutím času pracovní poměr skončí. U pracovního poměru na dobu určitou totiž neplatí žádná ochranná lhůta.

Dřívější ukončení je možné pouze výpovědí

V některých případech se stává, že zaměstnavatel nebo zaměstnanec chtějí ukončit pracovní poměr po uplynutí zkušební doby, ale ještě před uplynutím sjednané doby v pracovní smlouvě. Samozřejmě to je možné, ale je potřeba podat výpověď. Zaměstnanec může podat výpověď i bez udání důvodů, zaměstnavatel musí písemnou výpověď odůvodnit dle ustanovení zákoníku práce. Při podání výpovědi běží standardní dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení.

Odstupné nenáleží

Pokud skončí pracovní poměr uplynutím sjednané doby, potom nemá zaměstnanec nárok na odstupné. Zákonné odstupné náleží dle zákoníku práce pouze v případech, když zaměstnanec dostane výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu (tj. zejména nadbytečnost, rušení či přemístění zaměstnavatele).

Omezení řetězení smluv

Dle § 39 zákoníku práce nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout tři roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakovaná nejvýše dvakrát.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí