Mzda nemusí být v pracovní smlouvě sjednána

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Pracovní smlouva musí být vždy sjednána písemně a musí obsahovat druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce. Mzda v pracovní smlouvě uvedena být nemusí.

Zaměstnanec i zaměstnavatel obdrží jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Přestože mnoho zaměstnavatelů uvádí hrubou mzdu vždy do pracovní smlouvy, tak se nejedná o zákonnou povinnost. Dle zákoníku práce se mzda sjednává nejenom v pracovní smlouvě, ale může být sjednána vnitřním předpisem nebo se určí mzdovým výměrem. S ohledem na pravidelné zvyšování hrubé mzdy je pro některé zaměstnavatele nejjednodušší podepisovat nové mzdové výměry. Mzda však musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce.

Dvě pracovní smlouvy

Někteří zaměstnanci mají uzavřeno i více pracovních smluv s různými zaměstnavateli. Zpravidla však na zkrácený úvazek. Současně pracovat pro více zaměstnavatelů je možné, daně se odvádí ze všech hrubých mezd a daňové slevy je možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani.

Sjednává se vždy hrubá mzda

V případě sjednání mzdy přímo do pracovní smlouvy, se uvádí vždy hrubá mzda, tedy mzda před zdaněním. Důvod je jednoduchý, dva zaměstnanci mohou mít rozdílně vysoké zdanění z důvodu uplatnění rozdílných daňových slev a během roku může dojít ke změně rozhodných údajů pro výpočet čisté mzdy. Z hrubé mzdy je zaměstnanci zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Např. důchodové nároky a výpočet nemocenských dávek však ovlivňuje výše právě hrubé mzdy. V praxi to např. znamená, že na výpočet nemocenské nebo důchodu nemá vliv počet vychovaných dětí.

Minimální mzda

Zaměstnavatelé nemohou zaměstnanci vyplácet nižší mzdu než minimální mzdu stanovenou legislativou. Ani penzisté nebo studenti nemohou pracovat za nižší mzdu. Minimální hodinová mzda musí být dodržena i při práci na pracovní dohody. Minimální měsíční mzda při práci na plný úvazek v roce 2020 činí 14600 Kč. Při práci na zkrácený úvazek nebo pracovní dohody musí být dodržena minimální hodinová mzda, která v roce 2020 činí 87,30 Kč za hodinu. Minimální hodinová mzda se od roku 2013, kdy činila 55,00 Kč, zvýšila o 22,30 Kč. V loňském roce byla minimální hodinová mzda 79,80 Kč a v roce 2018 potom 73,20 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Pracovně-právní omyly

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí