Jak je mateřská vysoká?

štítky Mateřská Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Mateřská je dávkou nemocenského pojištění, jejíž výše závisí na dosahovaném předchozím příjmu v rozhodném období. Vypočítejme si mateřskou dle výše mzdy.

Z důvodu epidemie koronaviru došlo dočasně ke zvýšení ošetřovného, u mateřské k ničemu takovému nedošlo. Výpočet mateřské je stále stejný a základním vstupním údajem je denní neredukovaný vyměřovací základ. Při výpočtu mateřské následně dochází k redukci, přesto platí, že čím vyšší hrubá mzda, tím vyšší mateřská. S rostoucí mzdou však náhradový poměr klesá, jak je názorně vidět níže v tabulce.

Jak dlouho se mateřská pobírá?

Základní podpůrčí doba pro výplatu mateřské je 28 týdnů, v případě vícečetného porodu potom 37 týdnů. Mateřskou vyplácí místně příslušné Okresní správa sociálního zabezpečení.

Praktický příklad

Průměrná hrubá mzda paní Heleny činí 42650 Kč. Vypočítejme si, jak vysokou měsíční mateřskou bude paní Helena pobírat.

 • Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1402,19 Kč (12 × 42650 Kč: 365 dní)
 • Zápočet z první redukční hranice (do 1162 Kč, ze 100 %) činí 1162 Kč
 • Zápočet z druhé redukční hranice (od 1162 Kč do 1742 Kč, z 60 %) činí 144,12 Kč
 • Zápočet z třetí redukční hranice (od 1742 Kč do 3484 Kč, z 30 %) je 0 Kč
 • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1307 Kč (1162 Kč + 144,12 Kč, zaokrouhleno nahoru)
 • Denní mateřská je 915 Kč (1307 Kč × 70 %) Měsíční mateřská paní Heleny činí tedy 27450 Kč (915 Kč × 30 dní)

Mateřské dle hrubé mzdy

V přiložené tabulce máme vypočtenu měsíční mateřskou u jednotlivých hrubých mezd, výpočet je proveden dle legislativy roku 2020.

Hrubá mzda Měsíční mateřská za 30 dní

 • 20000 Kč 13830 Kč
 • 25000 Kč 17280 Kč
 • 30000 Kč 20730 Kč
 • 35000 Kč 24180 Kč
 • 40000 Kč 26340 Kč
 • 50000 Kč 30510 Kč
 • 75000 Kč 36300 Kč
 • 100000 Kč 41460 Kč

Petr Gola

Další články k tématu Mateřská a otcovská

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí