Jak vysoké je porodné?

štítek Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Nárok na porodné mají pouze rodiče s rozhodnými příjmy do limitu. Porodné je jednorázovou státní dávkou, o kterou se žádá na místně příslušném úřadu práce.

Porodné náleží, pokud rozhodný příjem posuzovaných osob v předcházejícím čtvrtletí nepřekročil 2,7násobek životního minima. Rodiny s vyššími příjmy tedy porodné nedostanou. Při příjmech do limitu činí porodné:

  • 13000 Kč na první dítě
  • 10000 Kč na druhé dítě
  • 23000 Kč při narození dvojčat při prvním porodu (při narození dvojčat u druhého porodu se obdrží jen 10000 Kč)

Jak vysoké je životní minimum?

Od 1. 4. 2020 činí životní minimum na jednotlivce 3860 Kč, na první dospělou osobu v domácnosti 3550 Kč, na druhou a další dospělou osobu v domácnosti 3200 Kč, na nezaopatřené dítě do 6 let 1970 Kč, na nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2420 Kč a na nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2770 Kč. Pro účely nároku na porodné se do celkové částky životního minima započítávají i novorozenci.

Příklad – příliš vysoké příjmy

Manželé Černí mají rozhodné příjmy za předcházející čtvrtletí ve výši 27500 Kč, přičemž se paní Evě narodila dcera Simona. Životní minimum rodiny je 8720 Kč (3550 Kč + 3200 Kč + 1970 Kč). Rozhodný limit pro přiznání porodného činí 23544 Kč (8720 Kč × 2,7). Manželé Černí nemají nárok na porodné.

Příklad – splnění příjmového limitu

Manželé Novotní mají rovněž rozhodné příjmy za předcházející čtvrtletí ve výši 27500 Kč, ale paní Haně se narodilo již druhé dítě. Manželé Novotní mají ještě 5letého syna. Životní minimum rodiny je tedy 10690 Kč (3550 Kč + 3200 Kč + (1970 Kč × 2)). Rozhodný limit činí 28863 Kč (10690 Kč × 2,7). Příjmy manželů Novotných nejsou vyšší než je limit, a proto budou mít na porodné ve výši 10000 Kč nárok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí