Zaměstnavatelé a státní pomoc formou příspěvku na mzdy

štítky Koronavirus Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Pro ekonomiky všech vyspělých států světa je velmi důležité, aby z důvodu epidemie koronaviru stoupla nezaměstnanost co nejméně. V Česku k tomu má výrazně pomoci i tzv. kurzarbeit.

Firmy, jejichž činnost je postižena epidemií koronaviru, si mohou žádat o částečnou úhradu mezd svých zaměstnanců od státu, tedy o tzv. kurzarbeit. Cílem této legislativní pomoci je maximálně snížit propouštění zaměstnanců. Z programu Antivirus je možné žádat o příspěvek na náhradu předmětných mzdových nákladů vzniklých po 12. březnu.

O příspěvek se žádá na místně příslušném úřadu práce dle sídla zaměstnavatele elektronickou formou webové aplikace (https://antivirus.mpsv.cz/). Veškerá komunikace s příslušným úřadem práce probíhá jen elektronicky, tj. buď formou datové schránky, nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Jak vysoký je státní příspěvek?

V rámci programu Antivirus jsou vypláceny dva druhy státních příspěvků na mzdy zaměstnanců, a sice: 1) 80 % vyplacené náhrady či celkových odvodů zaměstnavatele (tj. hrubá mzda včetně sociálního a zdravotního pojištění placeného zaměstnavatelem za zaměstnance, v souhrnu 33,8 % z hrubé mzdy) při karanténě a uzavřených firemních. Maximální částka příspěvku činí 39000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

2) 60 % superhrubé mzdy (tj. hrubá mzda + odvody zaměstnavatele za zaměstnance) při snížení poptávky nebo výpadku pracovníků a surovin. Maximální částka příspěvku činí 29000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době

Nárok na příspěvek lze čerpat pouze na zaměstnance, který je v pracovním poměru a není ve výpovědní době a zaměstnanci byla vyplacena náhrada mzdy (včetně zákonných odvodů na sociálním a zdravotním pojištění). Nárok tedy nevzniká na odměny z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Finanční prostředky z programu Antivirus je možné čerpat pouze na mzdy, nikoliv na platy, neboť nárok mají pouze zaměstnavatelé, u kterých mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty.

Kteří zaměstnavatelé nemohou příspěvek čerpat?

Nárok na příspěvek nemají rovněž zaměstnavatelé, kteří jsou v likvidaci nebo konkurzním řízení nebo kterým byla v posledních třech letech uložena pokuta za umožnění nelegální práce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí