Jak žádat o kompenzační bonus?

štítky Koronavirus Pojištění přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

OSVČ splňující zákonné podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu si o něj musí požádat na příslušném finančním úřadu. Bez podané žádosti nelze bonus na účet obdržet.

Kompenzační bonus se poskytuje za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020, a to v částce 500 Kč za den, nejvýše tedy ve výši 25000 Kč. Předmětnou žádost na finanční úřad je možné poslat např. datovou schránkou, poštou nebo do boxu na FÚ.

Forma žádosti

Vyplnění předmětné žádosti je poměrně jednoduché. Mimo základních obecných náležitostí (jméno, IČO, adresa, telefon, email…) je potřeba uvést období, za které se kompenzační bonus požaduje (zpravidla tedy od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020), bankovní účet a zejména čestné prohlášení.

Čestné prohlášení

Žadatelé o kompenzační bonus musí v čestném prohlášení uvést, že splňují veškeré podmínky zákona o kompenzačním bonusu. Např. zaměstnanec přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností nemá na kompenzační bonus nárok.

Doměření daně

Pokud finanční úřad zjistí (např. na základě daňové kontroly), že nebyly splněny zákonné podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu a kompenzační bonus nebyl vyměřen ve správné výši, potom doměří daň ve výši rozdílu vyměřeného kompenzačního bonusu a částky nově zjištěné.

Nepropásnout termín

OSVČ splňující podmínky pro výplatu kompenzačního bonusu si musí požádat o jeho výplatu v zákonném termínu, který činí 60 dnů po skončení bonusového období. OSVČ, které si v zákonném termínu nepožádají, nebudou mít na kompenzační bonus nárok.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí