Jak si požádat o podporu v nezaměstnanosti?

štítky Koronavirus Pojištění Sociální dávky Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Epidemie koronaviru má nepříznivý ekonomický dopad a někteří zaměstnanci přichází o zaměstnání a některé OSVČ ukončují samostatnou výdělečnou činnost. Při splnění zákonných podmínek v těchto případech náleží podpora v nezaměstnanosti.

O podporu v nezaměstnanosti se žádá současně s žádostí o zprostředkování zaměstnání na úřadu práce. Příslušné formuláře si lze stáhnout z internetových stránek úřadu práce. K vyplněným žádostem je potřeba doložit doklady prokazující splnění potřebné minimální doby pojištění a doklady prokazující rozhodné příjmy, ze kterých se bude podpora v nezaměstnanosti počítat. Těmito doklady jsou zejména: zápočtový list, evidenční list důchodového pojištění, potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku, OSVČ potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění.

Minimální doba pojištění

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají pouze občané s bydlištěm na území České republiky, kteří jsou evidovaní na úřadu práce a kteří získali potřebnou minimální dobu pojištění, která činí 12 měsíců pojištění v posledních dvou letech. Bez získání minimální doby pojištění nenáleží podpora v nezaměstnanosti.

Jak vysoká je podpora v nezaměstnanosti?

Měsíční částka podpory v nezaměstnanosti se počítá z rozhodného průměrného čistého výdělku. V prvních dvou měsících náleží ve výši 65 %, v dalších dvou měsících ve výši 50 % a v následujících měsících ve výši 45 %. Jestliže však podá výpověď zaměstnanec nebo je pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou bez uvedení důvodu, potom náleží podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu v rozsahu 45 % rozhodného příjmu. V případě, že je pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou, kde je uveden některý ze zákonných důvodů uvedených v zákoníku práce, tj. zejména nadbytečnost zaměstnance dle § 52, písmena c), potom náleží podpora v nezaměstnanosti v jednotlivých měsících ve standardní výši.

Jak dlouhá je podpůrčí doba?

Občané mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně po dobu 5 měsíců, občané ve věku 50 až 55 let po dobu 8 měsíců a občané starší 55 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti až po dobu 11 měsíců.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP